About us          เพราะความแข็งแกร่งของธุรกิจเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกัน บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระดับโลกอย่างซีเมนส์ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากบริษัทซีเมนส์ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงาน โดยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน